top of page

ZŠ BOLATICE

Každou středu od 14:30 do 15:30 v tělocvičně

  • Začíná 2. 10.
  • 1890,- Kč
  • Základní škola Bolatice

Volná místa


INFORMACE O KROUŽKU

- Kroužek obsahuje 15 lekcí na jedno pololetí, přičemž 1 lekce trvá 60 minut. Tato rezervace je na celý školní rok, částka však zahrnuje 1. pololetí, pokyny k platbě za 2. pololetí budeme zasílat na Vaší e-mailovou adresu na konci 1.pololetí. - Odesláním této rezervace vám v průběhu měsíce září přijdou na Váš e-mail pokyny k platbě, přihláška k vytištění, vyplnění a podpisu v podobě přílohy, a další podrobné informace týkající se kroužku. - Děti cvičí ve sportovním úboru, jako v tělesné výchově. - Děti si vždy nosí na lekce pití. - Děti jsou zpravidla připraveny 5 minut před začátkem lekce před tělocvičnou. - Děti vyzvedává z lekce zákonný zástupce, pokud není zákonný zástupce s lektorem domluven jinak. - Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že dítě, které bude navštěvovat kurz našeho spolku, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákonný zástupce povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora. - Pokud odpadne lekce z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, spolek zajistí v rámci možností její náhradu v nejbližším termínu nebo upraví lekce tak, aby počet lekcí odpovídal standardu. Jestliže dojde ke zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci, nemusí spolek lekce nahrazovat. - Spolek si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková lekce bude nahrazena nebo kompenzována. Informace o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím školy, SMS zprávy nebo e-mailu. - Prosíme, aby s sebou děti nenosily cennosti. Spolek neodpovídá za případnou ztrátu cenných věcí, které si s sebou účastníci přinesou. V prostorách, kde probíhají lekce, se nenachází vhodné odkládací místo na cennosti. - Veškeré změny a důležité informace (první a poslední lekce, zrušení lekcí apod.) ohledně organizace služeb klient nalezne vždy s předstihem (minimálně 24 hodin před konkrétní změnou) na webových stránkách spolku v členské sekci: https://www.parkourschool.cz/informace-pro-členy - Klademe důraz na maximální bezpečnost po celou dobu konání lekce. Jednotlivé parkourové techniky jsou vyučovány v prostředí, které je zabezpečeno žíněnkami, přičemž při samotném průběhu jistí cvičence trenér.


Nevíte si rady? Kontaktujte nás

  • 730643302

    info@parkourschool.cz


bottom of page