top of page

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Vyplňujete jako spolek potvrzení o účasti dítěte na sportovních akcích (kroužku, táboru) pro pojišťovnu?

  • Většina pojišťoven si vystačí s předložením faktury za tyto služby, pokud by však nastal problém a pojišťovna by tuto formu nepřijala, jsme ochotni vyplnit i formulář přímo od pojišťovny.

 

Můj syn/dcera má 5 let, ale chtěl/a bych jej přihlásit na parkourový kroužek, je to možné?

 

  • Naše kroužky i tábory jsou pro děti od 6 let do 15 let. Tréninkové osnovy jsou na tuto věkovou hranici předem vytvořeny a mladší děti by nebyly schopny udržet tempo pohybového rozvoje s ostatními, přičemž by trénink nepřinesl radost z pokroku, ale možnou frustraci.

 

Probíhají kroužky i přes svátky či prázdniny (podzimní, jarní, letní, vánoční apod.)?

 

  • Kroužky přes svátky či prázdniny neprobíhají a rodiče jsou vždy včas před nadcházejícím volnem informováni e-mailem či zprávou.

 

Pokud se po odstartování kroužku mé dítě rozhodne nadále kroužek nenavštěvovat, bude mi vrácena uhrazená částka?

 

  • Vrácení uhrazené částky, ani její úměrná část po druhé proběhlé lekci již není možné, viz. Všeobecné podmínky dostupné na webu.

 

Pokud se mé dítě zraní a bohužel nebude schopno nadále kroužek navštěvovat, lze si zbývající zaplacené lekce „přenést“ do druhého pololetí? 

 

  • Ano toto je možné, spolek však k tomuto kroku vyžaduje doložení lékařské zprávy.

 

bottom of page