top of page

PRACUJ S DĚTMI
v týmu Parkour & Dance SCHOOL!

Přemýšlel/a jsi někdy, jakou stopu můžeš zanechat ve světě? Práce s dětmi ti nabízí jedinečnou příležitost být tvůrcem pozitivní změny v životech těch nejmladších. Vytvoříš si nejen velmi přátelské vztahy s dětmi, ale také s ostatními lektory a instruktory, kteří sdílejí tvůj entuziasmus a vášeň pro vzdělávání, správné vedení a předávání důležitých hodnot právě dětem. Přidej se k nám a staň se součástí inspirativního týmu, který miluje svou práci!

CO TI PŘINESE PRÁCE U NÁS?

Co to přinese práce u nás
24_edited.jpg

MOTIVAČNÍ PLATOVÉ OHODNOCENÍ

V naší organizaci ti garantujeme férovou odměnu, která odpovídá tvému pracovnímu nasazení, zkušenostem a úrovni vzdělání. Oceňujeme nadstandardní výkony a odměňujeme je adekvátně!

Transparentnost je pro nás důležitá, a proto vždy znáš výši platu přímo předem.

MOŽNOST OSOBNÍHO A KARIERNÍHO RŮSTU

Nabízíme ti zázemí a podmínky pro rozvoje tvé kariéry. Věříme v podporu našich zaměstnanců a jejich profesního růstu. Proto ti nabízíme širokou škálu příležitostí pro rozvoj tvých dovedností.

Můžeš se účastnit odborných školení, workshopů a kurzů, které ti pomohou zdokonalit tvé schopnosti a posunout tvou kariéru o krok dál.

 

Dále máš možnost postupovat do vyšších pozic v rámci naší organizace, pokud prokážeš své schopnosti a odhodlání.

Jsme tu, abychom tě podpořili na tvé cestě k úspěchu.

1_edited.jpg

DOBRÁ NÁLADA 24/7!

U nás se každou společnou akci setkáváme s pozitivní energií a radostí z toho, co děláme. Společně tvoříme atmosféru plnou úsměvů a dobré nálady.

 

Práce u nás není jen o splnění úkolů, ale o sdílení vášně a nadšení pro to, co děláme!

Jsme tým mladých lidí, kteří si navzájem věří a podporují se, a právě to nás dělá nejen skvělými kolegy, ale také přáteli. V naší organizaci se každý táborový den stává dobrodružstvím plný nových výzev a příležitostí, které nás motivují k tomu, abychom dosahovali společných cílů s úsměvem na tváři!

 

PS: Pravidelné teambuildingy tě určitě neminou!

U NÁS SI PRÁCI DOMŮ NEPONESEŠ!

V naší organizaci platí pravidlo: "U nás si práci domů neponeseš".To znamená, že všechny tréninkové osnovy na kroužky a program na příměstském táboře si pro naše lektory připravujeme my sami. Tobě stačí si osnovu před kroužkem nastudovat, aby tě poté nic nemohlo zaskočit.

 

To samé platí i pro naše příměstké tábory, kde máme přesně nalajnovaný program plný zábavy, her a vzdělávacích aktivit. 

 

Díky naší pečlivé přípravě a plánování můžeš být jistý/á, že každý trénink nebo tábor proběhne hladce a profesionálně, a že ty jako lektor či lektorka budeš moci plně využít svůj čas a energii k tomu, abys byl/a pro děti opravdovým průvodcem na jejich cestě k objevování nových dovedností a radosti z pohybu.

PS: Tento přístup ti přinese obří dávku zkušeností a inspirace.

 

 

230923_32.JPG

A teď pár odrážek!

- V případě vedení kroužků je volba pracovní doby na tobě (den, čas a místo konání kroužku s tebou prokonzultujeme tak, ať ti to sedí)

- Pracovat můžeš 1x až 5x týdně (1-3 hodiny v jednom dni)

- Nabízíme proškolení základů a pokročilých technik v parkouru od A do Z samotným mistrem ČR a pedagogem Mgr. Markem Moravcem.

- Možnost práce na DPP, ideální pro studenty

- Individuální a osobitý přístup

CO OD KOLEGŮ OČEKÁVÁME?

Co od kolegy očekáváme

Baví tě práce s dětmi

Hledáme lektory, které naplňuje práce s dětmi a "dobíjí", kteří vnímají kroužek či tábor jako příležitost přispět k rozvoji a radosti dětí, kteří jsou ochotni investovat svůj čas a úsilí do budování důvěrného vztahu s každým dítětem.

Srdce plné radosti a otevřená mysl jsou klíčem k tomu, aby se z lektora stal inspirativní průvodce, který nejen učí, ale také motivuje, podporuje a obohacuje životy těch nejmladších.

_edited.png
230923_90.JPG

Jsi plnoletý/á

Pro zajištění bezpečnosti a odpovědnosti v naší organizaci vyžadujeme, aby lektoři byli plnoletí, což znamená ve věku 18 let a více.

 

Zároveň však uznáváme potenciál mladých jedinců a jejich schopnost podílet se na našich aktivitách, a proto nabízíme možnost asistovat na příměstských táborech již od 15 let. Tato pozice umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti a dovednosti v oblasti práce s dětmi, zatímco zůstává zajištěn dostatečný dohled a podpora ze strany zkušených lektorů a vedoucích.

12.JPG

Jsi pracovitý/á, zodpovědný/á..no zkrátka je na tebe spoleh!

Hledáme kolegy, kteří se nebojí vzít si na starost své úkoly s pečlivostí a angažovaností, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu a kteří vždy přistupují k práci s nadšením a pozitivním přístupem. Jsme přesvědčeni, že právě díky tvé pracovitosti a zodpovědnosti se staneš cenným členem našeho týmu, který přispěje k úspěchu naší organizace a k obohacení životů dětí a mládeže.

230923_106.JPG
250723_31.JPG

A co vzdělání?

"Zkušenost s pedagogikou je výhodou, ale není podmínkou. Máme širokou škálu talentovaných lektorů, kteří svou kariéru začali v jiných oblastech než pedagogika.

 

Bez ohledu na tvůj akademický směr, věříme, že nadšení pro práci s dětmi a mládeží je klíčové. Jestliže se tě práce s dětmi dotýká a cítíš se pro ni připraven/a, neváhej nás kontaktovat. Jsme připraveni tě podpořit a poskytnout ti potřebné dovednosti."

_edited.png
Praconí pozice, které nabízíme
 • Lektor/ka zájmového kroužku - parkour
  Práce lektora/zájmového parkourového kroužku zahrnuje širokou škálu aktivit a odpovědností spojených s vedením parkourových lekcí pro děti a mládež. Mezi hlavní činnosti této pracovní pozice patří: Plánování a příprava lekcí: Máme již připraveny vymazlené tréninkové osnovy na celý školní rok. Je však potřeba, aby lektor bral přípravu zodpovědně a tréninkovou osnovu si na danou lekci pečlivě nastudoval, případně trochu upravil dle individuálních odlišností dané skupiny dětí. Vedení tréninků: Aktivní zapojení se do vedení parkourových lekcí, včetně demonstrování správné techniky, poskytování individuálního a skupinového vedení, a motivování dětí k dosahování svých cílů. Bezpečnost: Zajištění bezpečného prostředí a dodržování bezpečnostních postupů během tréninků, včetně dohledu nad dětmi, instrukcí k prevenci úrazů a případného poskytnutí první pomoci. Komunikace s rodiči: Udržování komunikace s rodiči a poskytování zpětné vazby o pokroku jejich dětí, řešení případných otázek či obav a informování o plánovaných událostech a aktivitách. Podpora rozvoje dovedností: Podpora individuálního rozvoje účastníků kroužku, včetně povzbuzování jejich sebevědomí, rozvoje fyzické kondice, koordinace a pohybových dovedností. Rozvoj komunity: Přispívání k pozitivní atmosféře a budování komunity mezi účastníky parkourového kroužku, podpora týmové spolupráce a vzájemného respektu. Profesionální rozvoj: Aktivní zapojení do dalšího vzdělávání a rozvoje v oblasti parkouru a pedagogiky, včetně účasti na školeních, workshopech a dalších profesních událostech. Každý lektor či lektorka parkouru projde školením základních a pokročilých technik parkouru mistrem ČR. Zároveň bude tomuto lektorovi či lektorce přidělen mentor na několik prvních lekcí. Tato pracovní pozice vyžaduje nadšení pro parkour, schopnost práce s dětmi a mládeží, vysokou míru odpovědnosti a pozitivní přístup k vedení a motivaci skupinových aktivit. S ohledem na tyto aspekty je tato pracovní pozice velmi dobře finančně ohodnocená.
 • Lektor/ka zájmového kroužku - tanec
  Práce lektora/lektorky zájmového tanečního kroužku zahrnuje široké spektrum činností spojených s vedením tanečních lekcí pro děti a mládež. Mezi hlavní činnosti této pracovní pozice patří: Plánování a příprava lekcí: Příprava tanečních tréninkových osnov pro kroužky, které zahrnují různé taneční styly, choreografie a hry odpovídající věku a úrovni účastníků. Vedení tréninků: Aktivní účast v tanečních lekcích, včetně demonstrování správné taneční techniky, poskytování individuálního a skupinového vedení, a motivování dětí k dosahování svých tanečních cílů. Bezpečnost: Zajištění bezpečného prostředí během tanečních lekcí, včetně dohledu nad dětmi, prevence úrazů a případné poskytnutí první pomoci. Komunikace s rodiči: Udržování pravidelné komunikace s rodiči ohledně pokroku jejich dětí, zodpovídání otázek a informování o plánovaných akcích a vystoupeních. Podpora rozvoje dovedností: Poskytování individuální podpory a povzbuzení účastníků v rozvoji tanečních dovedností, sebevědomí a budování lásky k pohybu. Rozvoj komunity: Budování pozitivní atmosféry a podpora týmové spolupráce mezi účastníky kroužku, vytváření prostoru pro sdílení a vzájemnou inspiraci. Profesionální rozvoj: Aktivní účast na vzdělávacích akcích a workshopů v oblasti tance, sledování nových trendů a metodik v pedagogice tance, a osobní růst jako lektor/lektorka. Tato pracovní pozice vyžaduje vášeň pro tanec, schopnost práce s dětmi a mládeží, zodpovědnost a kreativitu v tvorbě lekcí a choreografií, a schopnost vytvořit inspirativní a podpůrné prostředí pro rozvoj tanečních dovedností.
 • Lektor/ka zájmového kroužku - pohybová přípravka
  Práce lektora/lektorky zájmového pohybového kroužku - pohybové přípravky pro děti z mateřské školy zahrnuje široké spektrum aktivit a odpovědností spojených s organizací a vedením pohybových hodin pro předškolní děti. Mezi hlavní činnosti této pracovní pozice patří: Plánování a příprava hodin: Máme již připraveny vymazlené tréninkové osnovy na celý školní rok. Je však potřeba, aby lektor bral přípravu zodpovědně a tréninkovou osnovu si na danou lekci pečlivě nastudoval, případně trochu upravil dle individuálních odlišností dané skupiny dětí. Vedení hodin: Aktivní zapojení do vedení pohybových hodin, včetně demonstrování správné pohybové techniky, instruování dětí k provádění cvičení a her, a vytváření podnětné a bezpečné atmosféry. Bezpečnost a dohled nad dětmi: Zajištění bezpečného prostředí během pohybových aktivit, dohled nad dětmi a prevence úrazů, případně poskytnutí první pomoci v případě potřeby. Komunikace s rodiči: Pravidelná komunikace s rodiči ohledně průběhu hodin, pokroku jejich dětí a plánovaných akcích a událostech spojených s pohybovým kroužkem. Podpora rozvoje dovedností: Podpora rozvoje motorických dovedností, koordinace, rovnováhy a sociálních interakcí dětí prostřednictvím různých pohybových her a cvičení. Rozvoj komunity: Budování pozitivního a podpůrného prostředí pro děti, podpora týmové spolupráce a vytváření prostoru pro sdílení a vzájemnou inspiraci. Profesionální rozvoj: Aktivní účast na vzdělávacích akcích a školeních zaměřených na práci s předškolními dětmi, sledování nových trendů a metodik v oblasti pohybové přípravky. Tato pracovní pozice vyžaduje lásku k práci s dětmi, kreativitu při plánování a vedení hodin, schopnost podnítit zájem dětí o pohyb a fyzickou aktivitu, a zodpovědnost v zachování bezpečného prostředí během pohybových aktivit.
 • Oddílový vedoucí na letním příměstském táboře
  Práce oddílového vedoucího na příměstském táboře zahrnuje široké spektrum aktivit a odpovědností spojených s organizací a vedením skupiny dětí ve věku od 6 do 13 let. Mezi hlavní činnosti této pracovní pozice patří: Následování připraveného programu: Nastudování si připraveného denního programu a seznam aktivit pro děti, které zahrnují různorodé herní, sportovní, vzdělávací a zábavné aktivity. Tento program bude před každým táborovým dnem vysvětlen hlavním vedoucím, vše bude detailně vysvětleno, je pouze potřeba, aby k tomuto vedoucí přistupoval zodpovědně a věděl přesně, jak bude následující táborový den vypadat, není ale ostuda se i během dne na cokoliv zeptat hlavního vedoucího. Schopnost vést parkourový/gymnastický či pohybový trénink: Dovednost efektivně předávat základní, ale i pokročilé techniky a cvičení účastníkům, poskytovat individuální zpětnou vazbu a instrukce k zlepšení jejich výkonu a rozvoji dovedností. Klíčové je také umění adaptace tréninku na různé věkové a dovednostní úrovně, aby každý účastník mohl dosáhnout maximálního potenciálu a prožil pozitivní a obohacující zážitek z tréninku. Není ostuda něco nevědět, proto je vždy vítáno se ptát na cokoliv, všichni se učíme a v týmu trenérů ti určitě vždy někdo rád poradí. Vedení a dohled nad dětmi: Aktivní dohled nad dětmi během celého dne, zajištění jejich bezpečnosti a zdraví, řešení případných konfliktů a poskytování podpory a péče v případě potřeby. Podpora rozvoje dovedností: Podpora rozvoje individuálních dovedností a schopností dětí, povzbuzování jejich zájmu o nové aktivity a vytváření prostředí pro jejich osobní růst a rozvoj. Rozvoj komunity: Budování pozitivní atmosféry a týmového ducha v rámci skupiny dětí, podpora vytváření přátelství a vzájemného respektu. Bezpečnost a zdraví: Dodržování bezpečnostních a hygienických standardů, poskytování první pomoci v případě potřeby a zajištění bezpečného prostředí pro všechny účastníky tábora. Tato pracovní pozice vyžaduje schopnost efektivně řídit skupinu dětí, komunikovat s dalšími členy týmu, flexibilitu, kreativitu a schopnost rychle reagovat na různé situace a potřeby dětí.
 • Instruktor/ka na letním příměstském táboře
  Práce instruktora na příměstském táboře, často označovaná jako "druhá ruka oddílového vedoucího", zahrnuje podpůrné a pomocné úkoly spojené s organizací a chodem tábora. Mezi hlavní činnosti této pracovní pozice patří: Asistence vedoucímu tábora: Poskytování podpory a pomoci oddílovému vedoucímu při organizaci a realizaci denního programu tábora, porozumění naplánovaným aktivitám a řešení každodenních záležitostí. Dohled nad dětmi: Aktivní dohled nad dětmi během různých aktivit a programů, zajištění jejich bezpečnosti a pohodlí, a případné poskytování pomoci a péče v případě potřeby. Pomoc s organizací her a soutěží: Asistence při organizaci a provádění různých týmových her, sportovních soutěží a aktivit, které podporují týmovou spolupráci a rozvoj sociálních dovedností dětí. Komunikace s dětmi: Vstřícná komunikace s dětmi a poskytování pomoci a podpory při řešení jejich potřeb a případných problémů. Bezpečnost a zdraví: Dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel, asistence při poskytování první pomoci v případě potřeby a zajištění bezpečného prostředí pro všechny účastníky tábora. Tato pozice vyžaduje schopnost efektivní spolupráce s vedoucím tábora a dalšími členy týmu, schopnost rychle reagovat na různé situace a potřeby dětí, a přátelský a vstřícný přístup k účastníkům tábora.
 • Pomocník (praktikant) na letním příměstském táboře
  - Asistence při organizaci a provádění parkourových, gymnastických nebo pohybových tréninků pro děti v rámci letního příměstského tábora. - Poskytování podpory a pomoci vedoucímu tábora při řízení a koordinaci denních aktivit a programu pro účastníky tábora. - Asistence při dohledu nad dětmi během sportovních a pohybových aktivit, a zajištění jejich bezpečnosti a pohodlí. - Pomoc s organizací a prováděním různých týmových her, soutěží a sportovních aktivit, které podporují týmovou spolupráci a rozvoj dovedností dětí. - Podpora vedoucímu týmu a dalším instruktorům při plánování a realizaci aktivit, a přispívání k pozitivní atmosféře na táboře. - Komunikace s dětmi a poskytování podpory a pomoci při řešení jejich potřeb a případných problémů v rámci tábora. - Dodržování bezpečnostních pravidel a poskytování první pomoci v případě potřeby, a zajištění bezpečného prostředí pro všechny účastníky tábora.

Mohlo by tě zajímat...

nejčastější otázky

Jak Vás mám v případě zájmu o práci kontaktovat?

Vyplněním formuláře na této stránce úplně ve spodní části se nám objevíš v systému a my se ti co nejdříve moc rádi ozveme!

Jaká je pracovní doba?

V rámci zájmových kroužků závisí pracovní doba na počtu zájmových kroužků za týden. Jeden zájmový kroužek trvá 60 minut, je však nutné být na místě s předstihem a odcházet z lekce jako poslední.

Kde bude mé pracovní místo?

Vždy se snažíme nastavit lektorovi místo, ve kterém se kroužek či tábor probíhá tak, aby to měl co nejblíže svému bydliště.

Jaké potřebuji vzdělání či praxi?

Zkušenost s pedagogikou je výhodou, ale není podmínkou. Máme širokou škálu talentovaných lektorů, kteří svou kariéru začali v jiných oblastech než pedagogika. Bez ohledu na tvůj akademický směr, věříme, že nadšení pro práci s dětmi a mládeží je klíčové. Jestliže se tě práce s dětmi dotýká a cítíš se pro ni připraven/a, neváhej nás kontaktovat. Jsme připraveni tě podpořit a poskytnout ti potřebné dovednosti pro úspěch v naší organizaci.

Zkušenost s prací s dětmi je skvělým bonusem, ale není to podmínka. Každý někde začíná a my jsme tu, abychom dali šanci každému, kdo má vášeň pro práci s dětmi a touhu se učit novým věcem. Bez ohledu na to, zda máš předchozí zkušenosti nebo ne, jsme připraveni podpořit tvoji vášeň a otevřít ti dveře k možnosti vzdělávat se a rozvíjet své dovednosti v naší organizaci.

Čeká mě před zahájením práce nějaké školení?

Je to tak, přes kroužkem i táborem děláme pro lektory a vedoucí obsáhle školení, které zajistí tvé plné porozumění budoucí pracovní náplně. Také ti během školení předáme několik skvělých dovedností a znalosti

Jaké další benefity nabízíte?

- Pravidelné teambuildingy s celým týmem
- Prémie (přidaná finanční odměna) za dobře odvedenou práci, pokud uvidíme, že tě mají děti rády, a půjde vidět tvá snaha odvádět práci, jak nejlépe dokážeš.
- Můžeš si vybrat jakýkoliv vzdělávací kurz z oblasti našeho oboru, na který ti rádi přispějeme.

Mohlo by tě zajímat
Ozvi se nám

Přihláška o práci

Vyplněním následující formuláře se nám objevíte v systému, a poté Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Jakou pozci byste měl/a zájem působit?
Vaše velikost trička?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

bottom of page