top of page

Připomínka absence dítěte aneb "OMLUVENKA"

Zasláním omluvenky nám pomáháte zlepšovat kvalitu kroužků. Lektor či lektorka si po této připomínce absence dítěte dokáže lekci lépe připravit na konkrétní počet účastníků. Zároveň nemáme o děti, které na kroužek nepřišli zbytečnou starost, pokud o absenci ví dopředu. Děkujeme Vám za vstřícnost.

"OMLUVENKA"

Děkujeme za informaci a za Vaši vstřícnost.

bottom of page