top of page

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KROUŽKŮ

  • V tabulce naleznete termín začátku Vašeho kroužku i jeho ukončení.

  • Data v tabulce se mohou měnit z důvodu nárazových prázdnin, akcí ve škole, ředitelského volna apod., proto se zde vždy raději vícekrát ujistěte, kdy proběhne poslední lekce.

  • Všechny změny (přesun lekcí, datum poslední lekce apod.) vždy píšeme všem zákonným zástupcům na registrovaný e-mail.

Organizační změny:

SEZNAM KROUŽKŮ PARKOURU:

SEZNAM KROUŽKŮ TANCE:

Informačí tabulka - parkour
Informační tabulka - tanec
bottom of page